HYBRID SOLPANEL

Värna om miljön och få ut mer energi från ditt tak. Mest Energi säljer hybrida solpaneler; paneler som är producerar solel och solvärme, i samma panel.

Fördelar med hybridpanel

  • Produktion av solel och solvärme
  • Förvärmning av varmvatten till förbrukning och uppvärmning.
  • Kylning av solceller ger 10%-15% mera solel per år än vanliga solpaneler.
  • Möjlighet att värma panelen vintertid för att ta bort snö vilket kan öka produktion av solel.
  • I kombination med bergvärme och värmepump kan överskottsvärme som produceras under varma halvåret föras till berghålet som energistöd för överutnyttjade eller frusna berghål.
  • Lämpligt för produktion av varmvatten till pool.
  • Estetiskt tilltalande med endast en typ av panel på taket.

Teknisk data

Solel:

Solvärme:

•   315 W solpanel
•   60 monokristallina PV celler
•   Dimension: 1644 x 992 mm
•   Moduleffektivitet 19,3%
•   Snölast 5400 Pa
•   IP 67
•   Svart ram

•   Nominell termisk effekt 900W
•   Optisk effektivitet 60%
•   Vätskevolym 0,8 l
•   Nominell volymflöde 100 l/h
•   Jämviktstemperatur 85C

Varför solenergi?

Hybrida solpaneler är det alternativ för villor, flerfamiljshus och industribyggnader som kanske ger mest energi per m2.

Förbrukning av energi i enfamiljshus är ungefärlig fördelad på 60% uppvärmning, 20% varmvatten och 20% övrigt t ex tvättmaskin, diskmaskin mm. Totalt förbrukning över året är ca 25000 kWh för ett vanligt enfamiljshus.

Solen strålar i Sverige med ca 1000 W/m2 som mest. Över året blir det ca 1000 kWh instrålad energi. I teorin skulle 25 m2 instrålad energi täcka energibehovet för en standardvilla. Men det fungerar inte riktigt så. Panelens lutning mot solen, vädersträck och skuggor av träd mm inskränker på energiproduktionen.

Solpaneler, eller PV paneler, omvandlar solinstrålning till el och har en maximal effektivitet på 15%-22%.

Solfångare, som tar tillvara på solvärme, har en optisk verkningsgrad mellan 50%-75%.

Båda alternativ tar plats på tak och medför en installationskostnad, dels för att installera panelen på taket och dels för ledningar.

Datablad

För mera teknisk information ladda ned ett datablad. Det ger mera ingående beskrivning av dels det elektriska systemet och dels en beskrivning av värmeväxlaren.

Systemlösningar

Hybridpaneler kan användas med koppling direkt på värmesystemet och därmed bidra till värmeförsörjningen i fastigheten. Men de kan med fördel även kopplas till en ackumulatortank och eventuellt en värmepump för ännu effektivare användning och lagring av värme.

Kontakta oss

För mera information och/eller svar på frågor, kontakta oss gärna på mail eller telefon genom att först klicka här.

Om oss

Vi på MestEnergi jobbar för att hitta hållbara lösningar för vårt energibehov och skapa bättre förutsättningar för våra kommande generationer. Solen bidrar med fri miljövänlig energi till hela vår planet och vi vill hjälpa er att få ut mesta möjliga utbyte av detta.

Hybridpaneler som kan ge upp till 4 ggr så mycket energi per kvadratmeter tror vi är ett viktigt steg på resan att göra oss oberoende av fossila energikällor. Vi hoppas ni också tycker det är en bra lösning och att vi kan få chansen att presentera lösningar på era specifika behov.

Vi arbetar också med produkter för desinfektion av ytor och utrymmen. Besök https://mehygien.se

Kontakta oss